Okehampton Church Devon - St. James


Okehampton St. James - Exterior View
Click here to download

Okehampton St. James - Looking West
Click here to download

Okehampton St. James - The Font
Click here to download

Okehampton St. James - The Pulpit
Click here to download

Okehampton St. James - The Sanctuary
Click here to download

Okehampton St. James - The Tower
Click here to download

Back to Devon Churches

Home Page